Ceremonia de înmânare a Certificatelor de absolvire a programului de recalificare la “Educația pentru societate”

FELICITĂRI ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE RECALIFICARE “EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE”! Ceremonia de înmânare a Certificatelor de absolvire a programului de recalificare la “Educația pentru societate” a avut loc pe 24 iulie. 29 de cadre didactice din mai multe localități ale Republicii Moldova au absolvit programul în acest an. Profesorii au demonstrat responsabilitate, tenacitate, încredere, dorință de a-și forma noi competențe în promovarea Mai mult…

SEMINAR ”EDUCAȚIE ISTORICĂ ÎN TIMP DE RAZBOI”

”Educația istorică pe timp de război” a fost genericul seminarului ce s-a desfășurat la 29 iunie-1 iulie la Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”. Acțiunea a fost organizată de Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova, în colaborare cu Asociația  Confronting Memories din Berlin, în cadrul proiectului Uniunii Europene ”Confruntarea memoriei”. La el au participat 21 de profesori de istorie Mai mult…

Vizita excelenței sale CHRISTIAN DAUDEL la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

La 11 aprilie 2023, în vizită la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău s-a aflat Excelența Sa, Christian DAUDEL, Consulul Onorific al Republicii Moldova în regiunea Auvergne Rhône Alpes, Franța. Domnia sa a fost însoțit de Ion ȘTEFĂNIȚĂ, expert în domeniul patrimoniului cultural, absolvent al UPSC. Oaspeții au avut o întrevedere cu Alexandra BARBĂNEAGRĂ, Rectorul UPSC, Ludmila ARMAȘU-CANȚIR, Mai mult…

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „CERCETAREA ISTORICĂ ȘI CULTUROLOGICĂ ÎN SPAȚIUL UNITAR EUROPEAN: PARADIGME, REALITĂȚI, PERSPECTIVE”

La 24-25 februarie la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în incinta Clasei Viitorului și în format online, și-a desfășurat lucrările conferința științifică națională cu participare internațională „Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective”. Organizatorii manifestării au fost Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de Istorie și Științe Sociale, Școala Doctorală „Istorie. Patrimoniu Cultural. Mai mult…

Susținerea tezelor la masteratul profesional „Didactica disciplinilor istorice”

Pe data de 26.01.2023 a avut loc susținerea tezelor la masteratul profesional „Didactica disciplinilor istorice”. Această susținere a fost una jubiliară. În 2023 au susținut cu succes 10 masteranzi  a celei de a 10 promoție. Aprecierea pentru pregătirea profesională a fost realizată de către doamna Ludmila Tihonov,  dr.conf., grad didactic superior IPLT s. Peresecina. Din partea angajaților a fost prezentă doamna Elena Chicerman, Mai mult…

O NOUĂ PROMOȚIE A PROGRAMULUI DE MASTERAT “DIDACTICA EDUCAȚIEI CIVICE”

La 27 ianuarie în cadrul Comisiei de Stat au fost susținute cu BRIO tezele de masterat realizate în cadrul programului “Didactica Educației civice” de la Facultatea de Filologie și Istorie a Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă”. Membrii Comisiei, formată din: Ludmila TIHONOV, dr. în istorie, conf. univ. – președinte; Valentina URSU, dr. în istorie, conf. univ. – vice președinte; Mai mult…